Brutus Self Defense Keychains

Pris:
150 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
600
Antal:
Ny leverans!

Brutus Keychains är en söt nyckelring i form av en Pitbull och finns i flera läckra färger. Brutus är även ett effektivt självförvarsvapen som kan användas för att avvärja en attack från en angripare. Ett överfall kommer oftast utan förvarning och när man minst anar.
Dina nycklar har du ju alltid med dig och därför finns även din Brutus när du behöver den som bäst. Materialet är ett väldigt tåligt plastmaterial och i princip oförstörbart för dess tänkta användningsområde. Brutus är helt lagligt att inneha och marknadsförs i USA som
"World's first legal self defense keychain". Brutus Keychains är lätt att använda: bara för in två fingrar i "ögonen" och du har ett tillhygge som kan tillfoga "The bad guy" allvarliga skador och få denne att tänka om när det gäller försök till rån eller våldtäkt. Sikta mot överkroppen och mata på och spring från platsen. Kontakta Polis och beskriv överfallet, platsen och ge signalement. "Öronen" på Brutus penetrerar lätt huden och ger ett väldigt lätt igenkännligt märke. Lagen om nödvärn brukar förenklat beskrivas med "inte använda mer våld än nöden kräver". (Se mer om Nödvärnslagen och Knivlagen nertill). Vid akut fara hugg mot angriparens hals men var medveten om att en träff där kan vara dödlig. 
 
Detta är original Brutus och vi har sålt många till vaktbolag men passar egentligen till alla. Perfekt för dig när du joggar, är ute med hunden, åker tunnelbana, ska till bilen eller alla de stunder när du är utomhus själv på kvällstid.
 
Observera att detta inte är en leksak! Brutus Keychain är helt laglig att inneha men får endast användas som ett självförsvarsvapen i defensivt syfte när du är i fara. Användningen i det läget faller under Knivlagen. (Se mer om Nödvärnslagen och
Knivlagen nertill). 
 
Fakta: 
Material: ABS-plast
Storlek: 9 cm lång och 6 cm bred 
Vikt: 45 gram
Nyckelring: 2,5 cm Ø
FRI FRAKT

Mer fakta om Nödvärnslagen:
Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § brottsbalken framgår att en gärning
som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets
beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart
oförsvarlig. 
Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:
1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom
återtas på bar gärning.
3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 
 
Mer fakta om Knivlagen:
Lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, i dagligt tal knivlagen, är en lag i Sverige från 1988 som förbjuder innehav av knivar och andra föremål som "är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa" på allmänna platser. Sådana vapen, till exempelknogjärn, får ej heller överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas. Lagen gäller inte där vapenlagen är tillämplig. "Springstiletter" eller "springknivar" får enligt lagen inte innehavas av personer under 21 år. Brott mot lagens regler ger böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grovt brott döms till ett års fängelse. 

We ship worldwide.